ආහාර පිසින තෙල් කිලෝවක බද්ද රු 20කින් වැඩි කෙරේ

ආහාර සැකසීම සඳහා ගනු ලබන ආනයනික තෙල් කිලෝවක් සඳහා අය කරන බදු මුදල රුපියල් 20කින් ඉහළ නංවා තිබේ. අද සිට මෙය ක්‍රියාත්මක බව මුදල් අමාත්‍යංශය More...

by admin | Published 2 years ago
Loading...
By admin On Saturday, August 9th, 2014
1 Comment

රජයේ සේවක වැටුප් ඉහලට

ලබන අයවැයෙන් රාජ්‍ය සේවක් වැටුප් ඊශල යාමක් සිදුවිය හැකි බවත්, සෞඛ්‍ය,අධ්‍යාපනය More...

By admin On Sunday, July 27th, 2014
0 Comments

Apple iPhone 5S එකට, Galaxy S5 දෙකට

ජූලි 18, 2014 (විමසුම) – පසුගිය මැයි මාසය තෙක් සිදු කළ සමීක්ෂණයකින් ලොව වැඩියෙන්ම විකිණෙන More...

By admin On Saturday, July 26th, 2014
0 Comments

Lanka Ashok Leyland ඉන්දියාවට යවන්න ට්‍රක් රථ හදයි

ජූලි 26, 2014 (විමසුම) – Ashok Leyland of India සහ Lanka Leyland හි බද්ධ ව්‍යාපාරයක් වන Lanka Ashok Leyland සමාගම ඉන්දීය වෙළඳපලට More...

Loading...

Loading...

------- Web Design Sri Lanka -------

------- Web Hosting Sri Lanka -------