ඇසුර නිසා නරක් වූ කටාන මන්ත්‍රිනී

ඇසුර නිසා නරක් වූ කටාන මන්ත්‍රිනී  More...

by admin | Published 2 years ago
Loading...
By admin On Friday, November 27th, 2015
0 Comments

රට විදිහට මත්වෙන හැටි (වීඩියෝ සහිතයි)

සම්පූර්ණ වැඩසටහන අහන්න පහතින් වීඩියෝව බලන්න පහතින්  More...

By admin On Wednesday, November 11th, 2015
0 Comments

රට යන්න කාමරේට එන්න

 More...

By admin On Thursday, October 22nd, 2015
0 Comments

ඇයි එහෙම ඇන්දේ? රුවන්ගි කතා කරයි

සම්පූර්ණ වැඩසටහන අහන්න පහතින්..  More...

By admin On Thursday, October 22nd, 2015
0 Comments

නෝනලා එක්ක Selfie ගහන ලේකම්

සම්පූර්ණ වැඩසටහන අහන්න පහතින්…  More...

By admin On Wednesday, October 7th, 2015
0 Comments

ලංකාවෙ නිරූපිකාවන්ට කැනඩාවෙදි මොකද වෙන්නෙ?

ලංකාවෙ නිරූපිකාවන්ට කැනඩාවෙද මොකද වෙන්නෙ කියල දැනගන්න අද බැලුම්ගල අහන්න…  More...

By admin On Thursday, October 1st, 2015
0 Comments

සාරංගට කොටුවූ සිහින තරුව

සාරංගට කොටුවූ සිහින තරුව ගැන දැනගන්න අද බැලුම්ගල අහන්න.  More...

By admin On Tuesday, September 22nd, 2015
0 Comments

යුරේනි සහ දමිතා සමග සුජී

සම්පූර්ණ වැඩසටහන අහන්න පහතින්  More...

Loading...

Loading...

------- Web Design Sri Lanka -------

------- Web Hosting Sri Lanka -------